DFKP club

Welkom op de website van de Nederlandse DFKPclub.

De Nederlandse DFKPclub is een relatief jonge speciaalclub die in 2002 is opgericht. Vanaf de oprichting
is het ledental gestaag opgelopen en bij het 10-jarig bestaan in februari 2012 waren er bijna 100 leden.

Het bestuur was van mening dat in het jubileumjaar de website aan vernieuwing toe was. We hopen dat
het resultaat aan de verwachtingen voldoet.
Op deze website kunt u allerhande informatie vinden over de speciaalclub, de dieren, de activiteiten enz.
Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u alijd contact opnemen met één van de bestuursleden, onder
het kopje bestuur vindt u de benodigde gegevens. Omdat er binnen onze speciaalclub nogal wat verschillende
rassen en soorten vallen, hebben we per diergroep één of meerdere bestuursleden aangegeven die het
best benaderd kunnen worden voor vragen over een bepaalde diergroep.

Het bestuur wenst u veel plezier en hoopt dat u de informatie vindt die u zoekt.