De Nederlandse DFKP-club heeft jaarlijks een aantal activiteiten door deze zelf te organiseren, zoals de jongdierendag, of door ze onder te brengen bij tentoonstellingen, zoals de clubshow op de Noordshow en de districtsshows.

Naast activiteiten als de jongdierendag, clubshow en districtsshows stelt de Nederlandse DFKP-club prijzen beschikbaar voor alle andere tentoonstellingen waar minimaal 40 dieren van de clubrassen zijn ingezonden. Het prijzenschema is te vinden onder districtsshows.

Er worden eveneens prijzen beschikbaar gesteld voor de Nationale Jeugdshow in Laren. Ook dit prijzenschema is te vinden onder districtsshows Elk jaar wordt een clubkampioenschap voor de leden georganiseerd.

Voor het clubkampioenschap worden de drie hoogste punten van de clubshow en de drie hoogste punten van de beste districtsshow opgeteld. Indien leden niet in staat zijn in te zenden op de Noordshow in Assen, wordt de Championshow als clubshow gerekend. Er worden 2 clubkampioenen aangewezen, één voor de hoenderachtigen en één voor de duiven.