Huisvestingsvoorstel

Huisvestingsvoorstel van de Nederlandse DFKPclub en de standaardcommissie aangenomen.

Op de KLN bondsvergadering die op 16 juni in de Bilt werd gehouden, is het voorstel m.b.t. de huisvesting
van kleine siervogels en kwartels op tentoonstellingen, met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen.
Het voorstel was door de Nederlandse DFKPclub in samenwerking met de standaardcommissie Sier- en
Watervogels ingediend. Op diverse tentoonstellingen in Nederland werd al gebruik gemaakt van deze
werkwijze en daarom hebben we gemeend dit voorstel te moeten indienen.
We willen de secretaris van de standaardcommissie,Nico van Wijk, bedanken voor zijn inzet bij het
tot stand komen van het voorstel.

Hierbij het aangenomen voorstel zoals dat met ingang van komend tentoonstellingsseizoen van kracht zal zijn.

VOORSTEL: AANPASSING HUISVESTING KLEINE KWARTELS EN OORSPRONKELIJKE DUIVEN OP
DE SHOW`S.

Nieuws-03-01_320x200
Op de Hanzeshow in Kampen wordt al enkele jaren gebruik gemaakt van de zgn.parkietenkooien

Dit voorstel behelst het voor tentoonstellingsorganisaties de mogelijkheid te bieden om inzenders van
bovengenoemde soorten hun dieren in te laten zenden in zogenaamde parkietenkooien van de eigenaar
zelf.
Dit geld alle voor dieren waarvan in de ringenlijst van KLN ringmaat 5,5 mm of kleiner is voorgeschreven.
Uiteraard blijft er de mogelijkheid voor tentoonstellingsorganisaties zelf kooien ter beschikking te
stellen mits deze voldoen aan de voorwaarden zoals in de kooienlijst van de FK (in te toekomst KLN) zijn
vastgesteld.

VOORDELEN:

 • Diervriendelijker: Deze dieren zijn vaak wat schuwer. Door ze minder vaak in de hand te nemen wordt stress voorkomen en is de kans op beschadigingen kleiner.
 • Kwaliteitsverhogend: De dieren zijn makkelijker te beoordelen door de keurmeester vanwege de kleinere kooi.
 • Ruimte besparing: Deze kooien nemen minder ruimte in op de shows en zijn hetzelfde van kleur en vorm (de tentoonstellingsorganisatie organisatie behoeft niet te investeren in dit kooienbestand).
 • Kostenverlagend: Minder problemen voor de organisatie om de huidige siervogelkooien te kunnen huren of aan te schaffen. Veel inzenders zijn reeds zelf in het bezit van deze kooien.
 • Aantrekkelijker: Meer inzendingen van de goedkopere soorten, vooral bij een gereduceerd inschrijfgeld. (kooien hoeven niet meer gehuurd te worden deze zijn immers van de inzender).

VOORWAARDEN

 • De kooi dient een afmeting te hebben van 50cm x 40cm x 25cm (breedte x hoogte x diepte)
 • De kooi dient aan de binnenzijde wit geschilderd te zijn.
 • De kooi dient aan de buitenzijde zwart geschilderd te zijn.
 • De kooi en de bij behorende attributen mogen niet voorzien zijn van herkenningstekens, naam of initialen.
 • De kooi dient voorzien te zijn van maximaal 1 zitstok.
 • De kooi dient aan de buiten zijde voorzien te zijn van een drinkgelegenheid.
 • De kooi dient aan de binnenzijde voorzien te zijn van een voederbakje.
 • De dieren worden of alle in een door de tentoonstellingsorganisatie beschikbare kooi geplaatst of alle in een eigen kooi geplaatst.
 • De tentoonstellingsorganisatie dient ervoor zorg te dragen dat de kooi wordt voorzien van een kooinummer.