Ras Informatie

Op dit gedeelte van de website vindt u informatie over alle diergroepen die bij onze speciaal club
ondergebracht zijn. Sommige rassen worden uitvoerig beschreven en van andere rassen is wat minder
informatie beschikbaar.
Ook is er per diergroep een digitaal boek beschikbaar geschreven en samengesteld door dhr. Henk Slijkhuis, Hein van Grouw en Nico van Wijk.
Deze boeken zijn in beheer van de WUR bibliotheek en zijn op deze website doorgelinkt. In de WUR bibliotheek zijn ook talloze artikelen te lezen die in de loop der jaren in Kleindiermagazine zijn verschenen.
Onder de links op deze website staat ook een link naar deze bibliotheek.