Met parkietenkooi naar tentoonstelling

Het huisvestingsvoorstel van de standaardcommissie Siervogels- en Watervogels en de
Nederlandse DFKP-club is met grote meerderheid van stemmen aangenomen op de KLN
bondsvergadering die werd gehouden op 16 juni 2012 in De Bilt.
Zo werd in de KLN berichten in het Kleindier Magazine nr 8 van 2012 vermeld.
Menigeen wordt dan nieuwsgierig. Waar gaat dit over, voor wie is dit van belang.
Tal van vragen komen dan bij de lezer boven.
In het clubblad van de DFKP-club nr 2 , juli 2012 werd hiervan melding gemaakt en
voor het volledige voorstel werd verwezen naar de website van de club.
Nadien kwam er geen vervolg.
Geen aandacht vanuit de KLN-organisatie, geen vermelding in de vraagprogramma’s
van de verenigingen die een tentoonstelling organiseerden.

Zaak om de huisvesting van kleine kwartels en oorspronkelijke duiven op tentoonstellingen
opnieuw onder de aandacht te brengen.

Aanpassing huisvesting kleine kwartels en oorspronkelijke duiven op de show’s

Dit maakt het voor tentoonstellingsorganisaties mogelijk om de inzenders van bovengenoemde soorten
hun dieren in te laten zenden in zogenaamde parkietenkooien van de eigenaar zelf.
Geldt alleen voor dieren waarvan in de ringenlijst van KLN ringmaat 5,5 of kleiner is voorgeschreven.
Voor de tentoonstellingsorganisaties blijft de mogelijkheid zelf kooien ter beschikking te stellen mits
deze voldoen aan de voorwaarden zoals in de kooienlijst van de FB/KLN zijn vastgesteld.

Voordelen:
Diervriendelijker: Deze dieren zijn vaak wat schuwer. Door ze minder vaak in
de hand te nemen wordt stress voorkomen en is de kans op
beschadiging kleiner. Dieren voelen zich vertrouwd in de
besloten omgeving.

Kwaliteitsverhogend: De dieren zijn gemakkelijker te beoordelen door de
keurmeester in de kleinere kooi.

Ruimte besparing: Deze kooien nemen minder ruimte in op de shows en zijn allen
hetzelfde van kleur en vorm. De tentoonstellingsorganisatie
behoeft niet te investeren in dit kooienbestand.

Kostenverlagend: Minder problemen voor de TT-organisatie om de huidige
siervogelkooien te kunnen huren of aan te schaffen. Veel
inzenders zijn zelf in het bezit van deze kooien.

Aantrekkelijker: Meer inzendingen van goedkopere soorten, vooral bij een
gereduceerd inschrijfgeld. Een rij zwart/witte kooien heeft
een stijlvol ruimtelijk effect op een tentoonstelling.

 

Voorwaarden:
De kooi dient een afmeting te hebben van 50 cm x 40 cm x 25 cm
(breedte x hoogte x diepte).
De kooi dient aan de binnenzijde wit geschilderd te zijn.
De kooi dient aan de buitenzijde zwart geschilderd te zijn.
De kooi en de bij behorende attributen mogen niet voorzien zijn van
herkenningstekens, namen of initialen.
De kooi dient voorzien te zijn van maximaal 1 zitstok.
De kooi dient aan de buitenzijde voorzien te zijn van een drinkgelegenheid.
De kooi dient aan de binnenzijde voorzien te zijn van een voederbakje.
De dieren worden of alle in een door de tentoonstellingsorganisatie
beschikbare kooi geplaatst of alle in een eigen kooi geplaatst.
De tentoonstellingsorganisatie dient ervoor zorg te dragen dat de kooi wordt
voorzien van een kooinummer.

U kunt ook de website van de DFKP-club raadplegen, www.dfkp.nl, waar onder het
hoofd “nieuws” het volledige voorstel is weergegeven.

Slot

Voor besturen van de kleindier verenigingen de uitdaging in te spelen op de nieuw geboden huisvestigings
faciliteiten om op deze wijze hun tentoonstelling nog toegankelijker te maken voor de kleinste siervogels.
De dieren kunnen thuis wennen aan hun tentoonstellingsomgeving en behoeven maar één keer in de hand
te worden gehouden, wat minder kans op beschadiging geeft. Bovenal een belangrijke bijdrage in het
dierwelzijn van onze kleinste siervogels.
Het biedt de tentoonstellingsorganisatie de mogelijkheid om een nieuwe categorie
inzenders aan te boren door de faciliteit in het vraagprogramma op te nemen.

De foto's zijn gemaakt op de Hanzeshow te Kampen en geven een goed beeld van de gewenste huisvesting.
hanzeshow 1

Hanzeshow 2

hanzeshow 3