De Nederlandse DFKP-club

De speciaalclub voor fokkers en liefhebbers van Oorspronkelijke duiven, Lachduiven, Diamantduiven, Frankolijnen, Kwartels en Patrijzen.

(geen sier-, post- of cultuurduiven)

Welkom op de website van de Nederlandse DFKP-Club

De Nederlandse DFKP-club is een relatief jonge speciaalclub die in 2002 is opgericht. Vanaf de oprichting is het ledental gestaag opgelopen en bij het 10-jarig bestaan in februari 2012 waren er bijna 100 leden.

Het bestuur was van mening dat in het jubileumjaar de website aan vernieuwing toe was. We hopen dat het resultaat aan de verwachtingen voldoet. Op deze website kunt u allerhande informatie vinden over de speciaalclub, de dieren, de activiteiten enz. Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u alijd contact opnemen met één van de bestuursleden, onder het kopje bestuur vindt u de benodigde gegevens. Omdat er binnen onze speciaalclub nogal wat verschillende rassen en soorten vallen, hebben we per diergroep één of meerdere bestuursleden aangegeven die het best benaderd kunnen worden voor vragen over een bepaalde diergroep.

Het bestuur wenst u veel plezier en hoopt dat u de informatie vindt die u zoekt.

Waarom deze speciaalclub?

De belangstelling voor deze siervogels neemt snel toe. We merken dat aan het aantal vragen over deze siervogels. Op de kleindiertentoonstellingen in Nederland zien we ook steeds grotere aantallen van deze siervogels en dan vooral van oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamantduiven en kwartels. Een bundeling van krachten in een speciaalclub voor deze siervogels stimuleert het houden en fokken van deze siervogels en maakt een betere belangenbehartiging op vele niveau's mogelijk.

De Nederlandse DFKP-club is opgericht op 2 maart 2002 in Amersfoort en is aangesloten bij KLN (Kleindier Liefhebbers Nederland). De Nederlandse DFKP-club heeft leden die ingeschreven zijn bij KLN of bij één van de Nederlandse vogelsportbonden: ANBvV, de Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders NBvV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers Aviornis International NederlandLiefhebbers en fokkers van onze siervogels die niet zijn aangesloten bij een landelijk bond zijn evengoed van harte welkom bij de Nederlandse DFKP-club. Wij zien u graag als lid om samen het houden van onze prachtige siervogels te stimuleren.

Doel van deze speciaalclub.

Het doel is met elkaar de genoemde siervogels in stand te houden en volgens standaardeisen te fokken en te verbeteren. Belangrijk is elkaar daarbij te helpen, anderen ook enthousiast te maken en plezier te beleven aan het houden, fokken en tentoonstellen van deze siervogels.

Activiteiten van de Nederlandse DFKP-club:

Het stimuleren van het houden en fokken van oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen
Het bemiddelen bij het kopen en verkopen van (fok)dieren met als doel meer liefhebbers en fokkers te helpen aan goede dieren
Het jaarlijks organiseren van een fokkersdag en een jaarvergadering om kennis, ervaringen en dieren uit te wisselen en de onderlinge band te verstevigen
Het uitzetten van prijzen om de fokkerij, het tentoonstellen van de dieren en een gezonde en plezierige onderlinge 'strijd' te stimuleren
Het verhogen van de bekendheid van de speciaalclub en haar soorten siervogels in algemene zin, bv door clubpublicatie in het tijdschrift voor 'kleindieren' Kleindier Magazine, op tentoonstellingen en op andere manieren de begeleiding van nieuwe fokkers en liefhebbers
Het driemaal per jaar samenstellen van een clubblad voor haar leden
Het behartigen van de belangen van haar leden bij de landelijke kleindierverenigingen, de overkoepelende bond KLN, de standaardcommissie en de keurmeestervereniging
Het publiceren en onderhouden van de website van de Nederlandse DFKP-club om de bekendheid van onze soorten siervogels verder te vergroten en geïnteresseerde personen te voorzien van informatie over de Nederlandse DFKP-club, haar doelstellingen en haar werkwijze.
Eén van haar belangrijkste activiteiten is de jaarvergadering in Apeldoorn. Deze jaarvergadering wordt in het voorjaar georganiseerd. Naast het huishoudelijke gedeelte wordt ook aandacht besteed aan de dieren door lezingen, presentaties e.d.
In het najaar, meestal begin september, wordt een fokkersdag georganiseerd, ook in Apeldoorn. Deze dag staat geheel in het teken van de praktijk van onze hobby en biedt een goede gelegenheid om bij te praten met collega's, ervaringen, informatie en mogelijk ook dieren uit te wisselen.

Heeft u vragen over de Nederlandse DFKP-club, over het lidmaatschap, over onze siervogels of wilt u meer informatie over onze kleindierliefhebberij, klik dan op het kopje bestuur voor contactgegevens of ga naar de contactlink voor het invullen van uw vraag.