Oprichtingsbrief

De kleine siervogels onder één speciaal dak: de Nederlandse DFKP-club

Op 2 maart 2002 werd in Amersfoort de speciaalclub opgericht voor oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen. Het initiatief hiervoor werd genomen op de Noordshow 2002. Achtereenvolgens worden onze speciaalclub, haar siervogels en haar activiteiten besproken.

Door Henk Slijkhuis

Aan de oproep voor een nieuwe speciaalclub op de Noordshow 2002 werd op grote schaal gehoor gegeven. Meer dan 50 liefhebbers gaven zich spontaan op als voorlopig lid van de op te richten speciaalclub. De tijd was er blijkbaar rijp voor. Slechts zeven weken later was de nieuwe speciaalclub een feit. Bij de eerste opgave hadden ook al voldoende liefhebbers aangegeven een bestuursfunctie te willen vervullen. Dat was dus ook geen probleem.De volgende stap was het bedenken van een naam. Een naam moet goed in het gehoor liggen en weergeven welke ras of soort de speciaalclub onder haar hoede neemt.In onze situatie hebben we vier groepen siervogels in de speciaalclub en deze groepen wilden we laten terug komen in de naam. Daarom hebben we de beginletters van devier siervogelgroepen in alfabetische volgorde genomen: duiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen. Het resultaat was DFKP.Omdat onze speciaalclub is opgericht in Nederland hebben wij gekozen voor de naam:Nederlandse DFKP-club, de speciaalclub voor oorspronkelijke duiven, lachduiven, diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen.We hebben gemerkt dat in korte tijd velen onze naam al kennen en daar zijn we tevreden over.

Het logo van de speciaalclub is uitgevoerd in duidelijk zwart/wit om de kopvorm goed te laten uitkomen.

Onze siervogels

In de afgelopen paar jaren zagen we op onze tentoonstellingen steeds meer soorten uit de door ons behartigde siervogelgroepen. De belangstelling voor deze siervogels is duidelijk groeiende. De bezoekers weten deze opvallende siervogels ook te waarderen. Zij zijn dan ook met recht een aanwinst in onze kleindierliefhebberij. We kennen wereldwijd 309 soorten oorspronkelijke duiven. Deze duiven zijn er van groot tot zeer klein. De grootste is de kroonduif, die 73 cm lang is en meer dan 2 kg weegt. Het bekende diamantduifje is 20 cm lang en weegt slechts 30 gram. Dit duifje is de lichtste soort, maar niet de kleinste. Dat is het dwergduifje, dat slecht 14,5 cm meet. Duiven vertonen veel variatie in kleur en lichaamsgrootte. Om die reden is er keuze genoeg en voor elk wat wils. De meeste soorten zijn prima te houden, planten zich makkelijk voort en dat spreekt de liefhebber ook aan.Heeft u interesse voor duiven, dan is het verstandig om te beginnen met de gangbare en makkelijk te houden soorten om ervaring op te doen. De Nederlandse DFKP-club adviseert u hierbij graag.Twee makkelijk te houden soorten duiven noemen we hier nog even apart: de Lachduif en de diamantduif.De Lachduif is een rustige en vertrouwelijke duif die zeer geschikt is voor zowel beginners als kinderen. Zij stellen weinig eisen, passen zich goed aan en gaan makkelijk tot broeden over. Meestal is het tot voortplanting komen niet het probleem, maar om de voortplanting te stoppen.Van de Lachduif zijn vele prachtige kleurslagen bekend. Bij de Diamantduif zijn nog niet zo veel kleuren bekend. Ook deze soort is makkelijk te houden en is een gewaardeerde tentoonstellingsvogel geworden. Er is een grote groep liefhebbers die intensief met de lachfuif en de diamantduif bezig is en de schitterende kleurslagen bij deze duiven in stand houdt. Kortom, prachtige en makkelijke dieren voor de kleindierliefhebber.Frankolijnen en patrijzen behoren tot de kleine hoenderachtigen en zijn echte grondvogels. Zij kunnen wel vliegen, maar doen dat meestal alleen in geval van nood. Deze siervogels zijn vrij onbekend en worden als hobbydieren nog weinig gehouden. Om een indruk te geven, deze siervogels zijn ongeveer zo groot als kleine krielkippen. Deze dieren broeden in een volière zelden hun eieren zelf uit. Meestal bent u dus aangewezen op een broedmachine.Er zijn wereldwijd vele soorten bekend. Echter lang niet alle soorten worden als liefhebberij gehouden. Met deze kleine hoenderachtigen hebt u wel iets aparts in uw hokken.Kwartels behoren ook tot de kleine hoenderachtigen. Er zijn wereldwijd ook vele soorten kwartels, maar binnen onze kleindiersport gaat het om ruim 10 soorten die we regelmatig zien. Kwartels zijn uitermate geschikt om hobbymatig te houden. Ze zijn klein en hebben dus vaak weinig ruimte en voer nodig, zijn schitterend getekend en gekleurd en de meeste soorten planten zich makkelijk voort. Met de broedmachine kan natuurlijk ook. Heeft u weinig ruimte voor uw hobby, denk dan eens aan de Chinese dwergkwartel van 50 gram met een lengte van 12 cm. Bovendien kent deze soort een aantal fraaie kleurmutaties en er komen nog steeds nieuwe bij.Geeft u de voorkeur aan iets grotere dieren, dan zijn er ook mooie kwartels die ruim 25 cm groot zijn, zoals de bekende Californische kuifkwartel. Hoe klein behuisd ook, kwartels houden kunt u altijd.

Onze activiteiten

De Nederlandse DFKP-club heeft als doel om de beschreven siervogels in stand te houden en volgens standaardeisen te fokken en te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat we elkaar daarbij ook helpen en samen veel plezier kunnen beleven aan het houden, fokken en tentoonstellen van deze dieren.Wij organiseren voor onze leden jaarlijks een ledenvergadering en een fokkersdag en stimuleren het showen van de dieren door prijzen uit te zetten. Wij behartigen ook de belangen van onze leden bij de verschillende bonden, de siervogelstandaardcommissie en de keurmeestervereniging.De genoemde siervogels hebben een ander karakter dan hoenders en vragen daardoor ook een andere behandeling op tentoonstellingen en bij keuringen. Wij hebben daarom al snel na onze start aandacht besteed aan het showen en keuren van onze dieren.Dit heeft geleid tot de nota ‘Regels voor het tentoonstellen van wilde duiven, lach- en diamantduiven, frankolijnen, kwartels en patrijzen’. Wij proberen deze regels zo snel mogelijk in te voeren met hulp van de bonden, keurmeesters en de tentoonstellingsorganisaties. Dit komt onze dieren, het publiek en de fokkers ten goede. En het kan meer liefhebbers van deze siervogels betekenen en dat willen we gezamenlijk graag bereiken. We merken ook dat fokkers van hoenders, die als gevolg van problemen in hun omgeving geen hoenders meer kunnen houden, goed kunnen overstappen naar onze siervogels. En u blijft dan ook nog lid van dezelfde bond.De Nederlandse DFKP-club heeft kortgeleden haar website gepubliceerd (www.dfkp.nl) en geeft driemaal per jaar een clubblad uit: op papier en digitaal. Deze digitale versie vindt u op onze website.Heeft u vragen over de Nederlandse DFKP-club, over het lidmaatschap, de genoemde dieren of wilt u meer informatie, dan bent u van harte welkom.