Jaarvergadering

Jaarvergadering 2016

 

Jaarvergadering 2015

 

Jaarvergadering 2014

 

Op zaterdag 22  februari werd de jaarvergadering gehouden in het duivensportcentrum in Apeldoorn met na de pauze een lezing vol humor over ongediertebestrijding door dhr. Balding.

 

Enkele van de in de vergadering besproken punten waren:

Ondanks een klein nadelig saldo is de club nog steeds financieel gezond en hoeft de contributie nog niet te worden verhoogd.

Als nieuw bestuurslid wordt benoemd Janita Smelt uit Vriezenveen.

Secretaris Koos Prins heeft zich niet herkiesbaar gesteld. In zijn plaats wordt benoemd Ben van Dijk uit Oldebroek. Koos Prins wordt voor al het werk dat hij heeft gedaan voor de DFKP benoemd tot erelid van de Nederlandse DFKPclub. Hij is het eerste erelid van de DFKP.

Jaap Stelling geeft een toelichting over de sponsoring. Er is een nieuw contract afgesloten met Kasper Faunafood.

De clubdag in september zal weer bestaan uit een jongdierenkeuring met een nabespreking door de keurmeesters. De leden wordt gevraagd ook minder gangbare soorten in te zenden.

De club- en districtsshows worden vastgesteld. Alle ingekomen aanvragen worden toegewezen.

De clubkampioenen worden gehuldigd, waarbij Koos een toelichting geeft over de puntentelling.

 

Jaarvergadering 2013

 

Op zaterdag 23 februari werd de Jaarvergadering voor de eerste keer gehouden op de nieuwe locatie; het duivensportcentrum in Apeldoorn.

Een prachtig centraal gelegen locatie met een goede verzorging.

Een bijzonder welkom is er voor dhr. Tony v. Oranje die een lezing over schimmels en andere aandoeningen bij vogels zal gaan houden. Tijdens en na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen, waar volop gebruik van wordt gemaakt. 

 

Enkele van de in de vergadering besproken punten willen we hier weergeven;

De nieuwe regels voor huisvesting van de kleine siervogels worden nog nauwelijks toegepast, de organisaties aan welke een districtsshow is toegewezen zullen hier op worden gewezen.

Een aantal leden heeft kooien aangeschaft en het blijkt dat sommige kooien net iets kleiner zijn dan anderen, dat komt door de manier van plaatsen van het front. Er zijn kooien waar het front voor de zijkanten valt en bij anderen valt het front ertussen en dan is de kooi dus iets breder. Dit maakt echter geen verschil, beide mogen gebruikt worden als ze maar zwart van buiten en wit/creme van binnen zijn.

Financieel is de club gezond, door de toewijzing van de vele districtsshows is er wel heel veel prijzengeld uitgekeerd. De eisen zullen daarom iets worden bijgesteld, toch willen we niet minder districtsshows toekennen, het is een belangrijk promotiemiddel voor de club en de clubrassen.

De contributie blijft op hetzelfde niveau gehandhaafd.

De bestuurssamenstelling blijft ongewijzigd. Vanuit de leden zal er medewerking aan het clubblad komen.

Jaap Stelling geeft een toelichting over de sponsoring door Kasper Faunafood. Er is een nieuw contract afgesloten met Kasper Faunafood. De sponsoring bestaat o.a. uit zakjes voer als prijzen voor de clubshow en de jongdierendag. Door de specialiste voeding van Kasper Faunafood is zij een uitstekend passende sponsor bij onze speciaalclub.

De clubdag in september zal weer bestaan uit een jongdierenkeuring met nabespreking door de keurmeesters.

De Club-en Districtsshows worden vastgesteld. Afgelopen seizoen zijn alle districtsshows bezocht en beoordeeld. Dat heeft tot weinig opmerkingen geleid, over het algemeen is alles netjes in orde. De organisaties waar wat op aan te merken viel zullen daar op gewezen worden.

Bij de prijsuitreiking geeft de secretaris een toelichting over de puntentelling en worden de prijzen uitgereikt. Nico van Wijk en Bas Hendriks worden gehuldigd als clubkampioenen voor respectievelijk de groep kwartels/patrijzen en de groep duiven.

Steeds meer leden geven aan dat zij het clubblad niet meer op papier hoeven te ontvangen, een digitaal exemplaar vinden zij voldoende. Hierdoor kunnen we veel kosten besparen.