Het Bestuur

Het bestuur van de Nederlandse DFKP-Club bestaat uit 5 personen. Voor eventuele vragen kunt u bij één van hen terecht. Voor iedere diergroep is er een bestuurslid aangewezen die u waarschijnlijk het best kan helpen i.v.m. eigen diersoort e/o ervaring.

Voorzitter:
Tonny Kersten-Noy
Rector Nabbenstraat 20
5809 AZ Leunen
tel. 0478-585595
Secretaris:
Bart Vrolijks
Claudiuslaan 25
6642 AE Beuningen
tel. 024-6772060
Voor alle vragen m.b.t. de speciaalclub zoals lidmaatschap e.d.
Penningmeester:
Gerrit Claassen
Karel Doormanstraat 1/C
5991 AH Baarlo
tel. 077-8502017
Rekeningnummer NL07RABO0397578776 ten name van Ned. DFKP-Club
Contributie € 15,- per jaar, jeugdleden € 7,50 voor 1 april te betalen op bovengenoemd rekeningnummer.
Voor alle vragen over de financiele zaken m.b.t. de speciaalclub
Bestuurslid:
Piet Botden
Joh. v. Stalbergweg 3
5816 AG Vredepeel
tel. 0478-503458
Specialisme Oorspronkelijke duiven en Lachduiven
Bestuurslid:
Henze Munneke
Lijsterstraat 20
9679 JC Scheemda
tel. 06-20400827